شاید بتوان گفت طراحی پلان یک پروژه معماری مهمترین بخش آن پروژه باشد. چیزی که شاید تا مادامی که یک بنا پا برجاست در معاملات مالی و همچنین مهمتر از آن رفتار و روانشناسی ساکنین و افرادی که درآن بنا زندگی یا کار می کنند تاثیر مستقیم دارد. نکته قابل توجه این است که مبحث نقشه کشی با مبحث طراحی پلان بسیار متفاوت است.
نقشه کشیطراحی یک بنای معمارانه ، هم باید معمارپسند و هم به نحوی طراحی شود که کاملا کاربرپسند و برای کاربر طراحی شود . در همین موازات امر اقتصاد و امنیت باید بسیار مورد توجه باشند . شرکت آکان با داشتن تیم معماری و لایسنس ها و مجوزهای قانونی در طراحی انواع فضاهای معماری در مراحل فاز 1 و فاز 2 و مطالعات اقلیمی توان طراحی فضاهای معماری را دارد.
طراحی سه بعدی
طراحی سه بعدی